Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

                 PERSONAL TRAINER

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 Προσωπικός Προπονητής
Τίτλος Ενότητας Credit value GLH
Υγεία, Ασφάλεια και Σωστή Διαβίωση 2 16
Υποστήριξη στην άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα των πελατών 2 13
Ανατομία και Φυσιολογία για την άσκηση 6 43
Αρχές άσκησης, fitness και υγείας 4 28
Διατροφή και φυσική δραστηριότητα 6 40
Σχεδιασμός Ατομικής Προπόνησης 7 47
Συνεδρίες Ατομικής Προπόνησης 9 58

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Κατανόηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιβάλλον φυσικής κατάστασης

 • Τύποι έκτακτης ανάγκης
 • Οι ρόλοι του προσωπικού και των εξωτερικών υπηρεσιών
 • Σημασία εφαρμογής των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης

Διατήρηση της ασφάλειας των εμπλεκομένων ατόμων

 

2. Κατανόηση των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας σε ένα περιβάλλον φυσικής κατάστασης

 • Σημασίατηςυγείας και της ασφάλειας
 • Νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις
 • Υποχρέωση επιμέλειας και όρια επαγγελματικού ρόλου
 • Όρια επαγγελματικού ρόλου για ειδικές ομάδες πληθυσμού
 • Ο ρόλος των ατόμων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας
 • Τύποιτωνδιαδικασιώνασφαλείας
 • Βασικά έγγραφαυγείας και ασφάλειας

3. Κατανόηση ελέγχου κινδύνων σε ένα περιβάλλον φυσικής κατάστασης

 • Πιθανοί κίνδυνοι
 • Αξιολόγηση του κινδύνου
 • Έλεγχος κινδύνων
 • Κατάλληλο προσωπικό

4. κατανόηση τρόπων προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων

 • Διαφύλαξης της ευημερίας
 • Ευθύνεςκαι περιορισμοί
 • Τύποικακοποίησης
 • Πιθανάσημάδια κακοποίησης
 • Πολιτικές, διαδικασίες και τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων
 • θεσμοθετημένες υπηρεσίες
 • Διατήρησητου απορρήτου

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Κατανόηση δημιουργίας αποτελεσματικών σχέσεων εργασίας με τους πελάτες

 • Αποτελεσματικές σχέσεις εργασίας με τους πελάτες
 • Θετικήπαρουσίαση του εαυτού σουκαι της οργάνωσης
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και τα κίνητρα του πελάτη
 • Σημασία της αποτίμησης της ισότητας και της διαφορετικότητας

2. Κατανόηση της αντιμετώπισης εμποδίων/δυσκολιών στην άσκηση / σωματική δραστηριότητα που οι πελάτες αντιμετωπίζουν

 • Τυπικάεμπόδια στηνάσκηση
 • Ενίσχυσητων κινήτρωνκαιτήρησή τους
 • Κίνητρακαιανταμοιβές
 • Στρατηγικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην άσκηση

3. Κατανόηση στην παροχή υποστήριξης στους πελάτες για συνεχή άσκηση / σωματική δραστηριότητα

 • Σημασία της ανάληψηςπροσωπικής ευθύνης
 • Βοήθεια στους πελάτες να αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική
 • Αλλαγή συμπεριφοράςπροσέγγισης/στρατηγικής
 • Καθορισμός στόχου
 • Επανεξέταση και αναθεώρηση των στόχων

4. Κατανόηση παροχής συνεχούς εξυπηρέτησης πελατών

 • Η σημασία τηςφροντίδας των πελατών
 • Η σημασία για την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών
 • Πηγές κατάλληλων πληροφοριών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών
 • Σημασία της ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη έγκαιρα και αποτελεσματικά
 • Ξεπεράστε τιςπροσδοκίες των πελατών
 • Χειριστείτεθετικά τα παράπονα των πελατών

 

ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Κατανόηση του καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος και η σχέση του με την άσκηση και την υγεία

 • Λειτουργίακαρδιακών βαλβίδων
 • Στεφανιαία κυκλοφορία
 • Διεργασιώντης νόσου και τααιμοφόρα αγγεία
 • Η πίεση του αίματοςκαι η άσκηση
 • Καρδιαγγειακά οφέλη και κίνδυνοι κατά την προπόνηση αντοχής / αερόβια προπόνηση

2. Κατανόηση του μυοσκελετικού συστήματος και η σχέση του με την άσκηση

 • Sliding filament theoryΣυρόμενηθεωρίατου νήματος
 • Άσκησηκαιτύποι μυϊκών ινών
 • Δομήτου μυός
 • Άνω, κάτω άκρα και κορμός
 • Κυριότεροισκελετικοί μυς καιθέσεις σύνδεσης
 • Λειτουργίεςτων σκελετικών μυών
 • Ανατομικόςάξονα
 • Δομήτων αρθρώσεων:
  • Ινώδης
  • Χόνδροι
  • Αρθρώσεις
  • Δομή τουαρθρικού συνδέσμου
  • Τύποι και θέσειςτουαρθρικού συνδέσμου
  • Συνδεδεμένοεύροςκαι τη σταθερότητατης κίνησης /μετακίνησηςτωναρθρικών συνδέσμων
  • Συνδέοντας τον κίνδυνο τραυματισμού στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους
 • Κίνηση των αρθρώσεων
 • Δομήτηςπυελικής ζώνης

3. Understand postural and core stabilityΚατανόησηστάσηςκαισταθερότητα πυρήνων

 • Δομήτης σπονδυλικής στήλης
 • Σταθεροποίηση των συνδέσμων των μυών της σπονδυλικής στήλης
 • Κατά τόπους αλλαγές των μυών που οφείλονται σε ανεπαρκή σταθεροποίηση
 • Επιδράσεις του κοιλιακού λίπους και της κακής στάσης του σώματος
 • Ορθοστατικέςαποκλίσεις
 • Επιπτώσειςτων βασικώνασκήσεωνσταθεροποίησης
 • Οφέλη, κίνδυνοι και εφαρμογές του stretching

4. Κατανόηση του νευρικού συστήματος και η σχέση του με την άσκηση

 • Ο ρόλοςτου νευρικού συστήματος
 • Συγκεκριμένοι ρόλοι τουνευρικού συστήματος
 • Νευρικόςέλεγχος καιμεταδόσεως των νευρικών ερεθισμάτων
 • Δομή και λειτουργίαενός νευρώνα
 • Ο ρόλοςενόςκινητικού νευρώνα
 • Muscle proprioceptors and the stretchreflex
 • Reciprocal inhibition
 • Νευρομυϊκές προσαρμογές στην την άσκηση / προπόνηση
 • Τα οφέλητηςβελτιωμένηςνευρομυϊκούσυντονισμού

5. Κατανόηση του ενδοκρινικού συστήματος και η σχέση της με την άσκηση και την υγεία

 • Λειτουργίεςτου ενδοκρινικού συστήματος
 • Σημαντικέςαδένες
 • Λειτουργίεςτωνορμονών

6. Κατανόηση ενεργειακών συστημάτων και η σχέση τους με την άσκηση

 • Συνεισφοράτηςενέργειας
 • Υποπροϊόντα
 • Επιπτώσεις της προπόνησης αντοχής

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, FITNESS ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Κατανόηση των αποτελεσμάτων της άσκησηςστο σώμα

 • Προσαρμογή στηνπροπόνηση αντοχής
 • Επίδραση της άσκησηςστην αρτηριακή πίεση
 • Συγκέντρωσηαίματος
 • Επίδρασητης άσκησης στα οστά και στις αρθρώσεις
 • Επίδραση της άσκησηςστους μυς
 • Καθυστερημένηέναρξημυϊκούάλγους(Delayed onset of muscle soreness
 • Ασκήσειςγια τη βελτίωση τηςστάσης του σώματος

2. Κατανόηση των στοιχείωντης φυσικής κατάστασης

 • Στοιχεία της φυσικής κατάστασης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τηνφυσική κατάσταση

3. Κατανόηση του πώς να εφαρμόζονται οι αρχές και οι μεταβλητές της φυσικής κατάστασης σε ένα πρόγραμμα άσκησης

 • Αρχές καιμεταβλητέςτης προπόνησης
 • Αρχές FITT
 • Πρόοδος ενός προγράμματος προπόνησης
 • Επαναπροσδιορισμός ενός προγράμματος προπόνησης
 • Επίδρασητηςταχύτητας
 • Επίδραση της βαρύτητας και της αντίστασης
 • Διαφορέςστον προγραμματισμό ασκήσεων

4. Κατανόηση των αντενδείξεων των ασκήσεων και των βασικών κανόνων ασφαλείας για ειδικές ομάδες πληθυσμού

 • Αντενδείξεις ασκήσεων και βασικοί κανόνες ασφαλείας για ηλικιωμένους (50+)
 • Αντενδείξεις ασκήσεων και βασικοί κανόνες ασφαλείας για γυναίκες πριν και μετά την γέννα
 • Αντενδείξεις ασκήσεων και βασικοί κανόνες ασφαλείας για νέους (ηλικίας 14-16 ετών)
 • Αντενδείξεις ασκήσεων και βασικοί κανόνες ασφαλείας για άτομα με ειδικές ανάγκες

5. Κατανόηση ασφαλούς παρακολούθησης της έντασης της άσκησης

 • Μέθοδοιπαρακολούθησηςτης έντασης της άσκησης

6. Κατανόηση των οφελών στην υγεία της σωματικής δραστηριότητας

 • Οφέλη για την υγείατης σωματικής δραστηριότητας
 • Επίδραση της σωματικής δραστηριότητας για νοσήματα

7. Κατανόηση της σημασίαςτηςυγιεινής διατροφής

 • Υγιεινή διατροφή
 • Η σημασία της ενυδάτωσης
 • Όρια επαγγελματικού ρόλου
 • Βασικά θρεπτικά συστατικά
 • Διαιτητικός ρόλος των βασικών θρεπτικών συστατικών
 • Διαιτητικές πηγές των βασικών θρεπτικών συστατικών
 • Εξίσωση ενεργειακής ισορροπίας
 • Κίνδυνοι για την υγεία από κακή διατροφή


UNIT 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Να είναι σε θέση να συλλέγει και να αναλύει τις διατροφικές πληροφορίες

 • Συλλογή πληροφοριών
 • Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες
 • Ανάλυσητων πληροφοριών

2. Να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις διατροφικές αρχές σε ένα πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας

 • Πρόσβαση και χρήση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης
 • Σχεδιασμός καισυμφωνίαδιατροφικών στόχων
 • Εναρμονισμός διατροφικών στόχων με τα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος
 • Συμφωνία ανασκόπησης σημείων με τους πελάτες
 • Επανεξέτασητης αντίληψης του πελάτη
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και την ανασκόπηση της προόδου του πελάτη

3. Κατανόηση τωναρχώντης διατροφής

 • Δομή και λειτουργίατου πεπτικού συστήματος
 • Βασικάδιατροφικήορολογία
 • Μακροθρεπτικά συστατικά:
  • Υδατάνθρακες
  • Λίπη
  • Πρωτεΐνες
 • Μικροθρεπτικά συστατικά:
  • Βιταμίνες
  • Μεταλλικά στοιχεία
 • Λειτουργίατωνμακροθρεπτικών συστατικών:
  • Υδατάνθρακες
  • Λίπη
  • Πρωτεΐνες
 • Μεταβολισμόςτωνμακροθρεπτικών συστατικών :
  • Υδατάνθρακες
  • Λίπη
  • Πρωτεΐνες
 • Λειτουργίατωνμικροθρεπτικών συστατικών:
  • Βιταμίνες
  • Μεταλλικά στοιχεία
 • Λειτουργίατουνερού
 • Κύριες ομάδες τροφώνκαιθρεπτικών συστατικών:
  • Σιτηρά
  • Φρούτα και λαχανικά
  • Γαλακτοκομικά
  • Κρέας και πρωτεΐνη
  • Λίπη
 • Θερμιδική αξίατωνθρεπτικών συστατικών:
 • Ορολογία που χρησιμοποιείταιστη διατροφή:
  • UK Dietary Reference Values (DRV),
  • Recommended Daily Allowance (RDA),
  • Recommended Daily Intake (RDI),
  • Glycemic Index (GI), Glycemic Load (GL).
 • Πληροφορίες στις ετικέτες των τροφίμων
 • Σημασίατης υγιεινής στην Παρασκευή των τροφίμων
 • Σχέση μεταξύ της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας, της σύσταση του σώματος και της υγείας

4.Κατανόηση των βασικών κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με τη διατροφή

 • Επαγγελματίεςκαι επαγγελματικοί φορείς
 • Συμβουλές υγιεινήςδιατροφής
 • Εθνικόςοδηγόςτροφίμων
 • Μέγεθος των μερίδων
  • Σιτηρά-έξι έως έντεκα μερίδες
  • Φρούτα και λαχανικά - τρεις μερίδες φρούτων και τρία έως πέντε μερίδες λαχανικών
  • Γαλακτοκομικά-δύο με τέσσερις μερίδες
  • Κρέας καιπρωτεΐνες- δύο μετρεις μερίδες
  • Λίπος, έλαιακαιγλυκάλιτή διατροφή
 • Σωστές αναλογίεςκάθε ομάδας τροφίμωνανάημέρα:
  • Υδατάνθρακες-50% έως 60%.
  • Λίπος - λιγότερο από 35% από λίπος, όχι περισσότερο από 10% κορεσμένου λίπους.
  • Πρωτεΐνη-15%.
  • Φυτικές ίνες18gmινών/αμυλούχους πολυσακχαρίτες
  • Ποικιλία των διατροφικών αναγκών - να ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο δραστηριότητας, την υγεία, το μέγεθος του σώματος και των γενετικών στοιχείων
 • Αξιόπιστεςπηγές πληροφόρησης
 • Ανυπόστατοι διαφημιστικοί ισχυριμοί

5.Κατανοήστε σε εθνικό επίπεδο την συνιστώμενη πρακτική σε σχέση με την παροχή διατροφικών συμβουλών

 • Όρια επαγγελματικού ρόλου
 • Σημασία ενημέρωσης για τουςκινδύνους της υγείας
 • Πιθανέςεπιπτώσεις στην υγείακαι την απόδοση
 • Πελάτες που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης διατροφικών ελλείψεων
 • Πολιτιστικές και θρησκευτικές διατροφικές συνήθειες
 • Πρωτεΐνηκαισυμπληρώματα βιταμινών
 • ΔιαιτητικήΑνάλυση

6. Κατανόηση της σχέσης μεταξύ της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας

 • Καύσιμα για αερόβια και αναερόβια παραγωγή ενέργειας
 • Κατανάλωσηενέργειας και η ενεργειακή ισορροπία
 • Δείκτης Βασικού Μεταβολισμού
 • Εκτίμηση ενεργειακών απαιτήσεων
 • Κατανάλωση ενέργεια σε διάφορες σωματικές δραστηριότητες
 • Αξιολόγηση διατροφικών απαιτήσεων και τις αναγκών ενυδάτωσης

7. Κατανόηση συλλογής πληροφοριών σχετικές με την διατροφή

 • Σημασία της συγκατάθεσης για την συλλογή πληροφοριών
 • Συλλογή πληροφοριών
 • Νομικήκαιηθικές επιπτώσεις
 • Καταγραφήδιατροφικών πληροφοριών
 • Η σημασία τηςεμπιστευτικότητας
 • Ευαίσθηταθέματα
 • Μέθοδοι μέτρησης της σύστασης του σώματος

8. Κατανόηση χρησιμοποίησης διατροφικών πληροφοριών

 • Μέθοδοι διαιτητικής αξιολόγησης
 • Ανάλυση των πληροφοριών
 • Ερμηνεία των πληροφοριών
 • Παρουσίαση των συγκεντρωμένων πληροφοριών και αποτελεσμάτων με ενσυναίσθηση
 • Ενδείξεις και συμπτώματαμη ισορροπημένης διατροφής
 • Διαχείριση περιπτώσεων με υποψία διατροφικής διαταραχής
 • Περιπτώσεις που χρήζουν παραπομπής σε ιατρό.

9. Κατανόηση των αρχών θέσπισης διατροφικών στόχων με τους πελάτες

 • Αρχέςκαθορισμού στόχου
 • Επεξήγηση διατροφικών στόχων
 • Εμπλοκή τρίτων στον καθορισμό διατροφικών στόχων
 • Εμπόδια στηνεπίτευξη των στόχων
 • Κίνητρα και στρατηγικές
 • Αξιοποίησητης σύνθεσης του σώματος

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο

Facebook

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ALTERLIFE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ My fp

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ "CARDIO RUN"

ΧΟΡΗΓΟΣ