ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
PANHELLENICUNION OF THE PROFESSORSOF PHYSICALEDUCATION

ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΗΣ 1949 – YEAR OF FOUNDATION 1949

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όνομα: …………………………………………

Επώνυμο: ……………………………………

Πατρώνυμο: ………………………………..

Αρ. Ταυτότητας:……………………………

Οδός & Αριθμός: …………………………………………………

Περιοχή & Τ.Κ.: ……………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………

Κινητό: …………………………………….
email: ……………………………………………………………………………

Ειδικότητα: ……………………………………………………………………

Έτος Αποφοίτησης: ………………

Τόπος Απασχόλησης: ………………………………………………………

Μεταπτυχιακές σπουδές: …………………………………………………

 

Ημερομηνία: …………/……/……………

Υπογραφή: ………………………………

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14