Αποφάσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2015, ώρα 21.00

Συνεδρίαση, αριθμός 1

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Εισηγητής: Δημήτρης Γρηγοριάδης

Δημήτρης Γρηγοριάδης     Πρόεδρος

Δώρος Κλεοβούλου           Γενικός Γραμματέας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/ΙΟΥΛΙΟΥ/2015

 

Χρέη Γενικού Γραμματέα εκτελεί ο κ. Παππάς Περικλής.

Ο κ. Δημήτρης Γρηγοριάδης ως πλειοψηφούν μέλος των αρχαιρεσιών της 19ης Ιουλίου 2015 κάλεσε τα νεοεκλεγέντα στο Δ.Σ. μέλη σε συνεδρίαση, που έγινε σήμερα 23 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 164, 1ος όροφος, στη Δάφνη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Παρόντα Μέλη: Γρηγοριάδης Δημήτρης, Ντίζος Χριστόφορος, Παθέκα Σοφία, Παππάς Περικλής, Κλεοβούλου Εύδωρας, Μηγαδάκης Μάνος, Πατσιαούρας Αστέριος, Κουκουφλής Δημήτρης, Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Κατσαρέλης Νικόλαος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Κωστόπουλος Παναγιώτης και Μπατσίλα Δάφνη.

Απόντα μέλη: Κανένας

Ο κ. Δημήτρης Γρηγοριάδης ως πλειοψηφούν μέλος αλλά και απερχόμενος Πρόεδρος έκανε μία σύντομη τοποθέτηση για τους στόχους της επόμενης διετίας και στη συνέχεια προχώρησε στη διαδικασία συγκρότησης όπως ορίζεται από το καταστατικό.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Υποψηφιότητες: Ο κ. Γρηγοριάδης Δημήτρης μετά από πρόταση του κυρίου Κλεοβούλου Εύδωρα. Στη θέση του Προέδρου της ΠΕΠΦΑ εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Γρηγοριάδης Δημήτριος.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Υποψηφιότητες: Ο κ. Ντίζος Χριστόφορος μετά από πρόταση του κυρίου Γρηγοριάδη Δημητρίου. Στη θέση του Αντιπροέδρου της ΠΕΠΦΑ εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Ντίζος Χριστόφορος.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Υποψηφιότητες: Ο κ. Κλεοβούλου Εύδωρας μετά από πρόταση του κυρίου Παππά Περικλή. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΠΕΠΦΑ εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Κλεοβούλου Εύδωρας.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

Υποψηφιότητες: Ο κ. Παππάς Περικλής μετά από πρόταση του κυρίου Κωστόπουλου Νίκου. Στη θέση του Ταμία της ΠΕΠΦΑ εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Παππάς Περικλής.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Υποψηφιότητες: Ο κ. Μηγαδάκης Μάνος μετά από πρόταση του κυρίου Γρηγοριάδη Δημήτρη. Στη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα της ΠΕΠΦΑ εκλέγεται ομόφωνα ο κ. Μηγαδάκης Μάνος.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Υποψηφιότητες: Η κ. Μπατσίλα Δάφνη μετά από πρόταση του κυρίου Κλεοβούλου Εύδωρα. Στη θέση του Έφορου Βιβλιοθήκης της ΠΕΠΦΑ εκλέγεται ομόφωνα η κ. Μπατσίλα Δάφνη. Η κα Μπατσίλα Δάφνη θα είναι και Περιφερειακός Συντονιστής Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Αναπληρωτές ορίζονται ομόφωνα:

Κωστόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο Κωστόπουλος Παναγιώτης θα έχει και την ευθύνη ενημέρωσης της σελίδας της ΠΕΠΦΑ στο διαδίκτυο.

Κατσαρέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Ταμίας.

Ορίζονται ομόφωνα:

Κωστόπουλος Νικόλαος, Α’ Αντιπρόεδρος, Συντονιστής Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Α’ Αντιπρόεδρος υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Παθέκα Σοφία, Β’ Αντιπρόεδρος υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Πατσιαούρας Αστέριος, Υπεύθυνος Επιστημονικού Ηλεκτρονικού Περιοδικού και   Διεθνών Σχέσεων.

Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Περιφερειακός Συντονιστής Νοτίου Ελλάδας.

Κουκουφλής Δημήτριος, υπεύθυνος για τα θέματα Μαζικής Άθλησης.

Περατωθείσης της διαδικασίας συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ., ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Γρηγοριάδης Δημήτρης, έλυσε τη συνεδρίαση.

Δημήτρης Γρηγοριάδης          Πρόεδρος

Κλεοβούλου Εύδωρας           Γεν. Γραμματέας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13.00

Συνεδρίαση, αριθμός 2

ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση για την κατάθεση στην ALPHABANKτων απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την επικαιροποίηση του τραπεζικού λογαριασμού, τον οποίο τηρεί η Ένωση

Εισηγητής: Δημήτρης Γρηγοριάδης

ΘΕΜΑ 2ο: Υπογραφή συμβολαίου με τον φορέα BCED για τη διαδικασία πιστοποιήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Ένωσης

Εισηγητής: Δημήτρης Γρηγοριάδης

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση τομέων για την παραγωγικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 4ο: Δημιουργία Περιφερειακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Τμημάτων της Ένωσης

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 5ο: Διαδικτυακός τόπος και facebook της Ένωσης

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 6ο: Δικαίωμα εγγραφής μελών και συνδρομές μελών της Ένωσης

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 7ο: Συνεργασία με ασφαλιστικό γραφείο για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης στα μέλη της Ένωσης με προνομιακό καθεστώς για ότι αφορά Κάρτα Υγείας, ομαδικά προγράμματα ασφάλισης και την ασφάλεια οχημάτων

Εισηγητής: Δημήτρης Γρηγοριάδης

ΘΕΜΑ 8ο : Έκδοση ηλεκτρονικών Περιοδικών της Ένωσης

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 9ο: Προσπάθεια για εξεύρεση μόνιμων χορηγών της Ένωσης

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάπτυξη εγγραφής νέων μελών στην Ένωση

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 11ο: Διοργάνωση Ειδικής Ημερίδας “RUNNERSSUPPORT”, 18 Δεκεμβρίου 2015

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 12ο: Διοργάνωση Αγώνα Δρόμου 4km για ζωόφιλους, Απρίλιος 2016

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 13ο: Διοργάνωση 5ης Πανελλήνιας Συνόδου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, 15ης Ετήσιας Εκδήλωσης “ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2015”, 3ου Ανοικτού Αγώνα Δρόμου “CARDIORUN”, 15-16 και 17 Απριλίου 2016

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 14ο: Συνδιοργάνωση και υποστήριξη διεξαγωγής 14ου Πανελληνίου Επαγγελματικού Συνεδρίου “FITNESSMEETING 2016”

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

Θέμα 15ο: Διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τον ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ. για μέλη γυμναστηρίων και φίλων του αθλήματος, Μάιος 2016

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

Θέμα 16ο: 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ”, 25-26 Ιουλίου 2016

Εισηγητές: Δημήτρης Γρηγοριάδης και Δώρος Κλεοβούλου

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός ημέρας τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Εισηγητής: Δώρος Κλεοβούλου

 

Δημήτρης Γρηγοριάδης   Πρόεδρος

Δώρος Κλεοβούλου        Γενικός Γραμματέας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

                           ΑΡΙΘΜΟΣ 2

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 13.00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της Ένωσης, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 164, στη Δάφνη Αττικής, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιελάμβανε η Ημερήσια Διάταξη.

Παρόντες: Δημήτρης Γρηγοριάδης

Περικλής Παππάς

Χριστόφορος Ντίζος

Δώρος Κλεοβούλου

Αστέριος Πατσαούρας

Σοφία Παθέκα

Μάνος Μιγαδάκης

Δάφνη Μπατσίλα

Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Δημήτρης Κουκουφλής

Νίκος Κατσαρέλης

Παναγιώτης Κωστόπουλος

Νίκος Κωστόπουλος

Απόντες: Ουδείς

Αφού διαπιστώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα η απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό, άρχισε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, ο ταμίας της Ένωσης, Περικλής Παππάς, να καταθέσει στην ALPHABANKτα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την επικαιροποίηση του τραπεζικού λογαριασμού τον οποίον τηρεί η Ένωση.

ΘΕΜΑ 2ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Γρηγοριάδης και ο Αντιπρόεδρος Νίκος Κωστόπουλος να υπογράψουν τη σύναψη συμβολαίου με τον φορέα BCED, για τη διαδικασία πιστοποιήσεων. Επίσης, αποφασίσθηκε, ο Μανώλης Μιγαδάκης, ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος να συνδράμουν τη διαδικασία των πιστοποιήσεων.

ΘΕΜΑ 3ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η συγκρότηση τομέων για την παραγωγικότερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης. Οι τομείς είναι:

  1. Τομέας Ποδοσφαίρου
  2. Τομέας Μαζικής Άθλησης
  3. Τομέας Υγρού στίβου
  4. Τομέας Καλαθοσφαίρισης
  5. Τομέας Αθλοπαιδιών (Αντισφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση κ.λ.π)
  6. Τομέας Κλασσικού Αθλητισμού
  7. Τομέας Παραδοσιακών Χορών
  8. Τομέας Βαρέων Αθλημάτων (Άρση Βαρών, Πάλη, Πυγμαχία, Judo, TaeKwonDo κ.λ.π)
  9. Τομέας Γυμναστικής (Ελεύθερη Γυμναστική, Ενόργανη Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική κ.λ.π)
  10. Τομέας λοιπών Αθλημάτων

Ο κάθε τομέας θα διαθέτει πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή.

ΘΕΜΑ 4ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η δημιουργία Περιφερειακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Τμημάτων της Ένωσης. Συντονιστές και υπεύθυνοι της υλοποίησης της απόφασης ορίσθηκαν ο Πρόεδρος Δημήτρης Γρηγοριάδης και ο Γενικός Γραμματέας Δώρος Κλεοβούλου.

ΘΕΜΑ 5ο

Οι εισηγητές του θέματος Πρόεδρος Δημήτρης Γρηγοριάδης και Γενικός Γραμματέας Δώρος Κλεοβούλου ενημέρωσαν για τον διαδικτυακό τόπο και το facebookτης Ένωσης. Επίσης, αποφασίστηκε η Έλενα Χριστοφορίδη και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος να εκπαιδευτούν για να αναλάβουν τη διαχείριση του διαδικτυακού τόπου και του facebook της Ένωσης .

ΘΕΜΑ 6ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα και ορίσθηκε, το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών στα 10ευρώ. Σχετικά με τις συνδρομές των μελών, η ετήσια συνδρομή ορίσθηκε 15ευρώ, η διετής 25ευρώ και η τριετής 35ευρώ. Μέλη της Ένωσης τα οποία δεν είναι ταμειακώς ενήμερα και οφείλουν περισσότερο από δυο συνδρομές, αποφασίσθηκε ανεξάρτητα με τον αριθμό των οφειλόμενων συνδρομών, να πληρώσουν μόνο τις συνδρομές των δυο τελευταίων ετών.

ΘΕΜΑ 7ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η συνεργασία της Ένωσης με το ασφαλιστικό γραφείο GlobalCare, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης με προνομιακό καθεστώς στα μέλη της Ένωσης όπως: Κάρτα Υγείας, ομαδικά προγράμματα ασφάλισης και ασφάλιση οχημάτων.

ΘΕΜΑ 8ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η έκδοση δυο ηλεκτρονικών Περιοδικών της Ένωσης με τίτλο α) «Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή» το οποίο θα αποτελεί το επιστημονικό περιοδικό της Ένωσης και β) “FITNESSTODAY”, το οποίο θα δημοσιεύει ποικίλη ύλη με θέματα αθλητισμού, άθλησης, προπονητικής, υγείας, διατροφής κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 9ο

Λόγω της στενής οικονομικής κατάστασης της Ένωσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα να καταβληθεί προσπάθεια για την εξεύρεση χορηγών, οι οποίοι θα ενισχύσουν οικονομικά την Ένωση. Το χορηγικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χρυσό χορηγό, μεγάλο χορηγό, χορηγούς και υποστηρικτές. Ο Πρόεδρος Δημήτρης Γρηγοριάδης και ο Γενικός Γραμματέας Δώρος Κλεοβούλου εξουσιοδοτήθηκαν να καταρτίσουν πίνακα με το οικονομικό ύψος των προαναφερθέντων χορηγών. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Κωστόπουλος, Μανώλης Μιγαδάκης και Παναγιώτης Κωστόπουλος ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για ανάπτυξη και αύξηση των επισκεπτών στο siteκαι το facebook της Ένωσης, ώστε να καταστεί ευκολότερη η εξεύρεση χορηγών.

ΘΕΜΑ 10ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη εγγραφής νέων μελών στην Ένωση.

ΘΕΜΑ 11ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η Ένωση μαζί με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας, τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών να διοργανώσουν στην Αθήνα, Ειδική Ημερίδα “RUNNERSSUPPORT”, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο TITANIA, στις 16.30.

ΘΕΜΑ 12ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, να πραγματοποιηθεί Αγώνας Δρόμου 4km, για ζωόφιλους, τον Απρίλιο του 2016.

ΘΕΜΑ 13ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή 5ης Πανελλήνιας Συνόδου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, την οποία η Ένωση θα πραγματοποιήσει στις 16 Απριλίου στο Ολυμπιακό Ακίνητο του TAEKWONDO, στο Παλαιό Φάληρο. Επίσης, ομόφωνα αποφασίσθηκε η Ένωση να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής α) της 15ης Ετήσιας Εκδήλωσης “ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2015”, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, το Ινστιτούτο Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής και τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και β) του 3ου Ανοικτού Αγώνα Δρόμου “CARDIORUN”, με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, στις 17 Απριλίου 2016, στο Ολυμπιακό Ακίνητο του TAEKWONDO, στο Παλαιό Φάληρο.

ΘΕΜΑ 14ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η Ένωση να συνδιοργανώσει και να υποστηρίξει τη διεξαγωγή του 14ου Πανελληνίου Επαγγελματικού Συνεδρίου “FITNESSMEETING 2016”, το οποίο διοργανώνουν ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων και θα πραγματοποιηθεί στις 15-16-17 Απριλίου 2016, στο Ολυμπιακό Ακίνητο του TAEKWONDO, στο Παλαιό Φάληρο.

Θέμα 15ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η Ένωση να συνδιοργανώσει τουρνουά καλαθοσφαίρισης με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, για μέλη γυμναστηρίων και φίλους του αθλήματος, τον Μάιο του 2016, στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ του Δήμου Αθηναίων.

Θέμα 16ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, να πραγματοποιηθεί 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ”, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών, στην Αθήνα, στις 25και 26 Ιουλίου 2016. Επίσης συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία θα αναλάβει τη δρομολόγηση των εξελίξεων για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Πρόεδρος Δημήτρης Γρηγοριάδης, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Κωστόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δώρος Κλεοβούλου.

ΘΕΜΑ 17ο

Αποφασίσθηκε ομόφωνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να συνεδριάζει τακτικά, κάθε δεύτερη Πέμπτη κάθε ζυγού ημερολογιακού μήνα, ώρα 13.00, στα γραφεία της Ένωσης.

Μετά τη διεξοδική συζήτηση όλων των θεμάτων τα οποία περιελάμβανε η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Δημήτρης Γρηγοριάδης             Πρόεδρος
Δώρος Κλεοβούλου                  Γενικός Γραμματέας

Τα μέλη

 

Περικλής Παππάς              Δάφνη Μπατσίλα

Χριστόφορος Ντίζος          Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Αστέριος Πατσαούρας        Δημήτρης Κουκουφλής

Σοφία Παθέκα                  Νίκος Κατσαρέλης

Μάνος Μιγαδάκης             Παναγιώτης Κωστόπουλος

Νίκος Κωστόπουλος

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14