Οδηγίες για Συγγραφείς

Oι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο για δημοσίευση πρέπει να το στέλνουν με επισυναπτόμενο αρχείο στη παρακάτω διεύθυνση: periodiko@pepfa.gr ή spats@pe.uth.gr

Για την υποβολή των άρθρων χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα της Microsoft Word.

Τα άρθρα πρέπει να έχουν διπλό διάστημα, γραμματοσειρά Times New Roman μέγεθος 12 και περιθώρια 2.5 εκ. σε όλες τις πλευρές.

Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του Εγχειριδίου του American Psychological Association, (6th ed.). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

Η πρώτη σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα, το ίδρυμα, τη διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, e-mail και Fax εαν υπάρχει. Η αλληλογραφία θα γίνεται πάντα με τον πρώτο συγγραφέα εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

Η δεύτερη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου, μια περίληψη (περίπου 200 λέξεων στα Ελληνικά και Αγγλικά) και μέχρι 6 λέξεις κλειδιά

Το άρθρο πρέπει να ξεκινά από την τρίτη σελίδα και δεν πρέπει να αναφέρεται ούτε τίτλος ούτε και το όνομα/ ονόματα του συγγραφέα/εων. Επίσης δεν πρέπει μέσα στο κείμενο να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά που έμμεσα να εμφανίζει το όνομα/ονόματα του συγγραφέα/εων.

Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότερες.

Όπου υπάρχουν ακρωνύμια, θα πρέπει να γράφεται η πλήρης έκφραση αρχικά.

Οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο σε θέση που θα υποδεικνύεται από τον συγγραφέα.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο θα πρέπει να αναφέρουν τα ονόματα των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά, (π.χ., Chelladurai, 1999, Slack, 1997).

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14