ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ                                                                          10.000 €
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ                                                            10.000 €
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ                                20.000 €
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ                         10.000 €
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ                         10.000 €
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ                        10.000 €
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ                                         7.000 €
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                     80%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ               80%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ τουλάχιστον κατά 20%                              100%
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ                 Έως 220€
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Max        Έως 440€
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟ & ΤΡΟΦΗ ΣΕ Μ.Ε.Θ                            Έως 440€ ( 14 ημέρ )
ΚΑΛΥΨΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ                 ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ                                                        300 €
ΟΡΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ                                                               ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΟΡΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ                                                   ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ                                                                    30 €
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                        1η ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ                                                    90 ΗΜΕΡΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ                                                                       1.000€
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ                                                                        700 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ                  80%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΝ.ΚΕΝΤΡΟΥ             80%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ                                                                100%
ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ                                                     90 ΕΥΡΩ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ                   ΕΩΣ 90 ΕΥΡΩ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ                                  ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                                                ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ                                                                                          ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14