Παρουσίαση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Ε.Π.Φ.Α.

 

Γενικά στοιχεία

 

Η Π.Ε.Π.Φ.Α ιδρύθηκε το 1949. Έχει έδρα την Αθήνα και έμβλημά της τον Έφηβο των Αντικυθήρων. Είναι ένας επιστημονικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ταυτόχρονα αναζητά λύσεις στα προβλήματα των αθλητικών επιστημόνων.

               Σκοπός

 

 •      Η προαγωγή και ανάπτυξη της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού
 •      Η επιστημονική έρευνα στη Φυσική Αγωγή(Φ.Α) και τον Αθλητισμό
 •       Η καθιέρωση της Φ.Α και του Αθλητισμού σαν μέσο ψυχαγωγίας, προαγωγής της υγείας, ολοκλήρωσης της προσωπικότητας και κοινωνικοποίησης του ατόμου.
 •       Η ανάπτυξη και εξάπλωση του υγιούς Αθλητικού πνεύματος, της φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών σύμφωνα με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη
 •       Η δημιουργική υλικοτεχνική υποδομή για Μαζικό Αθλητισμό και Αθλητισμό υψηλού επιπέδου
 •       Η υποστήριξη και συμπαράσταση των Ελλήνων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, μελών της Ένωσης, με την λήψη γενικά κάθε νόμιμού μέτρου, που τείνει σαν αναγνώριση και προστασία αυτών και του έργου τους, όπως επίσης η παρακολούθηση και προβολή των αιτημάτων τους και η προώθησή τους σε συνεργασία με όλες τις Επιστημονικές Οργανώσεις

Μέσα επίτευξης

 

 •       Για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών, η Π.Ε.Π.Φ.Α χρησιμοποιεί τα ακόλουθα:
 •       Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού με την ονομασία «Έφηβος των Αντικυθήρων» με ενημερωτικό περιεχόμενο.
 •       Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό με την ονομασία «Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή»
 •       Μελέτες, δημοσιεύσεις
 •       Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία με άλλες Ενώσεις, Οργανώσεις, Ιδρύματα, Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ιδιωτικούς φορείς, Κρατικούς φορείς και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 •       Διαλέξεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια, και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.
 •       Οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για πτυχιούχους Φ.Α. και Αθλητισμού, διοικητικά στελέχη αθλητικών φορέων και οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.
 •       Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στη Φ.Α και τον Αθλητισμό
 •       Λειτουργία επιτροπών μελέτης επιστημονικών θεμάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι οποίες λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ.
 •       Οργάνωση βιβλιοθήκης
 •       Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της και την πραγματοποίηση των αποφάσεών της, η Π.Ε.Π.Φ.Α συστήνει σε κάθε Περιφέρεια και Νομό βοηθητικά όργανα, τα Περιφερειακά Συμβούλια και τα Νομαρχιακά τμήματα, που αποτελούνται από μέλη της τα οποία κατοικούν στον κάθε νομό.

 

Τα μέλη της Π.Ε.Π.Φ.Α διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα. Σήμερα στην Ένωση είναι εγγεγραμμένα περισσότερα από 25.000 μέλη, μεταξύ των οποίων γνωστοί προπονητές, ακαδημαϊκοί, και Ολυμπιονίκες.

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14