Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ανακοινώθηκαν και τα πρώτα βασικά συμπεράσματα είναι ότι τόσο ο γενικός προυπολογισμός όσο και ο προυπολογισμός ανά δικαιούχο είναι μικρός.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν

1. Aνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.

Εκτίμηση δική μας κατόπιν έρευνας σε πολλές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων είναι ότι πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα έχουν όσες αιτήσεις καταφέρουν να πάρουν αξιολόγηση 95 – 100%. Οι προυποθέσεις που θα μας δώσουν αυτή την βαθμολογία είναι:

· Κάρτα ανεργίας σε ισχύ πάνω από ένα χρόνο

· Ατομικό ετήσιο εισόδημα για το 2015 μικρότερο από 7,500€ ή οικογενειακό μικρότερο από 12.000€

· Έναρξη επιχείρησης μετά το 2011

Συμβουλή μας είναι πρίν αποφασίσετε οποιαδήποτε συνεργασία με σύμβουλο επιχειρήσεων ή εμπορική εταιρεία η διασφάλιση ότι η αίτηση σας είναι ανταγωνιστική και μπορεί να αξιολογηθεί με εκείνο τον βαθμό που να έχει βάσιμες ελπίδες επιδότησης.
Γι αυτό όσοι επιθυμείτε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο σύμβουλο μας, Δημήτρη Κουκουφλή, (είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΠΦΑ), στα παρακάτω τηλέφωνα: 210-6000522, 6932666774.

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14