Υποβολή Εργασιών

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο για δημοσίευση πρέπει να ακολουθούν τις “Οδηγίες για συγγραφείς” και να υποβάλλουν τα άρθρα τους μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: periodiko@pepfa.gr, ή spats@pe.uth.gr

Τα άρθρα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 5.000 λέξεις και να σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή της Φυσικής Αγωγής.  Τα άρθρα μπορεί να είναι ερευνητικές μελέτες, περιπτωσιολογικές μελέτες, επισκοπήσεις και μεταναλύσεις.

Το Περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Το Περιοδικό δεν δημοσιεύει άρθρα που βρίσκοντια σε διαδικασία κρίσεις σε άλλα περιοδικά της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή άρθρα που έχουν ήδη δημοσιευθεί. Ο συγγραφέας/συγγραφείς υποχρεούνται σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν copywrited υλικό (εικόνες, πίνακες κλπ.) να έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους που ανήκει το υλικό αυτό. Το περιοδικό δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση λογοκλοπής που ενδεχομένως θα διαπιστωθεί σε δημοσιευμένο άρθρο. Εαν υπάρξει τέτοια περίπτωση τότε το άρθρο θα αφαιρείται αυτόματα από την ιστοσελίδα του περιοδικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός άρθρου είναι η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων πριν την δημοσίευσή του.

Σε περίπτωση έγκρισης ενός άρθρου για δημοσίευση ο/η συγγραφέας πρέπει να καταβάλει το ποσό των 80 ευρώ, τα οποία καλύπτουν τις αμοιβές κριτών, τη φιλολογική επεξεργασία των άρθρων, κλπ. Ο/η συγγραφέας πρέπει να στέλνει αντίγραφο της κατάθεσης από την τράπεζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμ. Λογ. 054/81273278 . στην παρακάτω διεύθυνση: periodiko@pepfra.gr ή  spats@pe.uth.gr

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14