ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
PANHELLENICUNION OF THE PROFESSORSOF PHYSICALEDUCATION

ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΗΣ 1949 – YEAR OF FOUNDATION 1949

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Όνομα: ……………………………………………

Επώνυμο: …………………………………………

Πατρώνυμο: ………………………………………

Αρ. Ταυτότητας:……………………………

Αριθμός Μητρώου μέλους: ……………………………………

 

Για 1 χρόνο: 15 ευρώ …..

Για 2 χρόνια: 25 ευρώ …..

Για 3 χρόνια: 30 ευρώ …..

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Φ.Α. ΣΤΗΝ ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμού Π.Ε.Π.Φ.Α. : 463/002001000017

Ημερομηνία: …………/…….…/……………

Υπογραφή: ……………………….

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14