Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 13-14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (10-15 ΛΕΠΤΑ) 90 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (05 ΛΕΠΤΑ) 90 ΕΥΡΩ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20-25 ΛΕΠΤΑ) 120 ΕΥΡΩ

 

Σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται έκπτωση 50%

 

ΑΡ.ΛΟΓ. ΠΕΠΦΑ: ALPHA BANK 054/81273278

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συνδρομής

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Φ.Α. ΣΤΗΝ ALPHA BANK Αριθμός Λογαριασμού