Αποφάσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2015, ώρα 21.00 Συνεδρίαση, αριθμός 1 ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος

Read More